Gedachtenspinsels

Zomaar wat gedichtenspinsels..

Belang…

Ieder van ons heeft op verschillende tijden en plaatsen andere belangen. Van die hoeveelheid belangen is er steeds één belangrijk. Door inzicht te krijgen in de waarde en motivatie die wordt gehecht aan een belang op een bepaald moment, wordt het duidelijk hoe je kunt functioneren binnen het veld van mogelijkheden.

De markt wordt overspoeld met trainingsbureaus die werken vanuit het aanleren van vaardigheid: Je hebt een competentie, maar te weinig vaardigheid. Een deelgebied wordt aangepakt en heeft direct resultaat op de competentie.

De mens bestaat uit meer dan een aantal competenties. Het is afhankelijk van zintuigen en de relaties waarmee wij in de wereld staan. Sterker nog: Als wij verzaken te luisteren naar de signalen van ons eigen systeem, zullen wij, onafhankelijk van onze competenties, onderuitgaan.

Hierin wordt langzaam duidelijk dat elke competentie die in ons aanwezig is per moment een andere waarde heeft. Elke waarde die wordt toegekend aan een competentie op een bepaald moment is afhankelijk van ons belang.

Het is dan ook het belang dat ervoor zorgt dat wij anders gaat functioneren. Daarbij verandert voor ons ook visie op zaken. We zullen ons dan ook anders gaan opstellen en daarmee onrust en stress veroorzaken. In eerste instantie bij onszelf. Daarna zal de onrust overgenomen worden binnen onze directe omgeving. De verandering is dan onvermijdelijk.

Elke vorm van veranderen levert stress op, maar stress binnen de kaders van je ontwikkeling levert gestructureerde groei. Groei buiten de gewenste kaders van jouw ontwikkeling levert negatieve stress op slaat zich op in ons systeem. We zullen daardoor steeds minder goed kunnen functioneren.

Iedereen, jij of ik of wat dan ook is in voortdurende beweging. Elke beweging heeft ten doel te groeien. Of dat nou op persoonlijk vlak is of relationeel: beweging is onvermijdelijk. De beweging gaat in een golfbeweging van het ene extreem naar het andere extreem. Alles hierin is een kwestie van tijd.

Zo werkt het ook met belang. Op een bepaald moment in tijd heb je meer belang bij een competentie dan op een ander moment. Het inzichtelijk krijgen van de beweging in belang geeft duidelijk aan waar je staat in je proces. Hierdoor ben je in staat om vroegtijdig je stressmomenten te herkennen én er voor te zorgen dat je niet overspannen raakt. Ben je dan ook bewust van jouw belang op dit moment.

Ego en ik…

Er zijn van die momenten die je best wel eens over zou willen doen. Sommige momenten werden heel bewust beleefd, terwijl in andere momenten je onbewuste een rol speelde.

Eén van de meest herkenbare situaties is als een ander tegen je zegt: ‘Je lijkt nu precies op je vader.’ Terwijl je zelf niets vermoedend een uitspraak doet, of een bepaalde beweging maakt. Dat zijn de momenten dat het onbewuste bewust wordt gemaakt.

Vervelender wordt het als je voor een keus wordt gesteld waarin je hart zegt: Links, terwijl je het liefst naar rechts wilt gaan. Dat zijn die momenten van strijd, waarin het beter lijkt geen keus te maken. Helaas worden we ons pijnlijk bewust dat dit juist de momenten zijn waarin we juist voor die keus gesteld worden.

Ons ego (zoals ik wil zijn) en ik (die wie ik ben) voeren een strijd om de boventoon. Ons ik, dat verbonden is met ons hart, weet wat goed voor ons is. Het is gecreëerd naar de blauwdruk van ons leven. Het weet dus uitstekend wat goed voor ons is en wat niet. Daarnaast hebben we ons ego. Dit is gevormd door het leven en heeft ontdekt wat het leven het meest aangenaam maakt voor onszelf zonder rekening te houden met een ander.

Je kan je voorstellen wat een innerlijke strijd dat soms kan opleveren…

Aangezien wij een vrije wil hebben, zijn wij vrij te kiezen naar welk gevoel we willen luisteren. Zolang we ons niet bewust zijn of ons ‘ego’ of ons ‘ik’ spreekt, kunnen we zorgenloos ons ‘gevoel’ nalopen. En voelen we ons zeker van bepaalde keuzes. Totdat we ons bewust worden van ons ‘ik’.

Ons ‘ik’ kiest niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de weg die ons het meeste oplevert. Het ‘ik’ heeft respect voor jezelf en voor de ander. Het leert je onderdeel te zijn van het grote geheel. Zo leert het ook keuzes te maken die op het eerste gezicht nadelig voor ons ‘ego’ zijn. Vaak zien we pas op termijn dat die moeilijke keuzes ons leven het meest hebben verrijkt.

Leer jezelf dan ook af te stemmen op je ‘ik’. Het gevoel dat diep van binnen zit. Het gevoel dat bij de één ‘geweten’ heet en bij de ander ‘gut feeling’ en weer een ander ‘geloof’. Allemaal heeft het ten doel voorbij te gaan aan je ‘ego’. Het ‘ego’ dat gericht is op jezelf en respektloos is naar je omgeving.

Om af te stemmen op dat diepe gevoel heb je niet veel nodig. Het enige is om gefocust te zijn en geconcentreerd op jezelf. Of je dat nou bereikt met meditatie, yoga of bidden, dat doet er niet toe: zolang je maar als doel hebt dichter bij jezelf te komen en zo dichter bij God.

Burn-out of tijd om te kiezen…

Wat ik mij van mijn burn-out periode – en later van mijn lotgenoten – nog weet, is dat ik op sommige momenten totaal niets meer kon en op andere momenten juist weer wel. Dat vond ik wel raar. Maar niet alleen ik, want anderen zeiden vaak dat er niets aan me te zien was (met andere woorden: stel je niet zo aan en ga weer aan het werk).

Herken je dit? Onlangs verscheen er een artikel in de krant waarin een werkgroep van de overheid, psychosociale zorg en hypnotherapeuten bedacht hebben dat iedereen met een burn-out niet moet gaan rusten, maar zo snel mogelijk weer aan het werk moet.

De kern van burn-out ligt niet altijd in het feit dat ‘werk’ de oorzaak is, maar in een niet onderkende keuze in je leven. Dit kan op alle gebied zijn: gezin, vrienden, omgeving, hobby, familie of werk. Daarbij niet wat je doet, maar waarom je het doet. Hierin zit het venijn.

Uiteindelijk ben je te lang onderweg geweest op het pad dat niet bij je past. Je hebt teveel concessies gedaan aan jezelf. Het wordt nu tijd dat te onderkennen en daarin nieuwe keuzes te maken.

Dat valt niet mee! Je hebt vaak een blinde vlek op je eigen gedrag en gedachten. Dit omdat je niet gewend bent op een andere manier te kijken naar jezelf, je gedrag en je omgeving. Het is te gewoon geworden.

Gelukkig zijn er mensen die hiervoor tijd willen maken, met name je directe omgeving, maar ook professionele begeleiding. Het enige wat jij hoeft te doen is de stap te maken en bereid zijn tot luisteren en veranderen. Kort gezegd: precies doen wat je tot nu toe niet hebt gedaan. En dat valt niet mee. Maar bedenk dat je jezelf nooit uit een moeras kunt trekken zonder hulp van anderen.

Als je op weg bent naar overspannenheid, kijk dan eens verder dan het onderdrukken van je gevoelens. Juist nu is het van belang om te kiezen. Andere wegen in te slaan. Anders verdaag je in een burn-out en ben je minsten anderhalf jaar onderweg om je reserves weer op te bouwen. En..

Zodra de overspannenheid zich aandient word je verplicht gesteld keuzes te maken.

Veel succes!

Gelukkig? Nieuwjaar!

We wensen elkaar met nieuwjaar alle geluk toe. Maar hoe gelukkig zijn wij eigenlijk écht?

Weer een jaar voorbij.. weer een nieuwjaar om aan te beginnen. Alle rekeningen weer op nul en de wereld aan mogelijkheden ligt weer voor ons open. Gaan we door op de ingeslagen weg, of hebben we voornemens het dit jaar anders te doen. Oud en nieuw: tijd voor goede voornemens.

Durf je, naast alle dagelijkse beslommeringen, dit jaar eens écht te kijken naar jezelf? Jij bent tenslotte de enige die de keuze kan maken jouw leven leuk, maar vooral gelukkig te maken. Daar is rust, moed en een goed voornemen voor nodig.

Inmiddels weten we allang dat als je je diepste wens verwaarloost, je afstand neemt van je levensdoel of gewoon niet luistert naar de signalen die je lichaam geeft, dat je negatieve stress opbouwt. Deze negatieve stress stapelt zich op tot overspannenheid en mond uiteindelijk uit in een burn-out.

Hoe gelukkig ben jij op dit moment?

Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Tijd voor verandering. Maar hoe?

Neem je tijd! We hebben allemaal evenveel tijd gekregen. Alleen verdeelt iedereen de tijd op een andere manier. Deze verdeling maak je wel zelf. Kijk eens of er ergens tijd is om rust te vinden. Geen geluid, geen beeld, geen prikkeling van buitenaf. Neem dat moment om geen gedachten te hebben. Geen gesprekken in je hoofd, maar even helemaal niets. Na verloop van tijd kunnen vanuit dit niets nieuwe dingen ontstaan. Nieuwe gedachten, nieuwe beelden, nieuwe gevoelens, kortom iets nieuws dat helemaal vanuit jezelf naar boven is gekomen. Dit is jouw nieuwe richting. Volg die en vind je geluk!

Simpel hè?

We zijn alleen een beetje vergeten hoe het moet. We hebben er ook allerlei ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘doe je niet’ blokkades opgezet. Om die te doorbreken, op zoek naar je eigen geluk, is een wil en veel moed voor nodig.

Zo is het mogelijk jouw eigen weg te vinden en kan en durf je iemand oprecht een ‘Gelukkig nieuwjaar’ toe te wensen.

Cadans van het leven…

Gedragen door het schip van de woestijn, de kameel. Zijn pantoffelvoeten stappen in een trage cadans. Lopend door een vlakte van rust en ruimte. Waar we thuis in meditatie en visualisatie de rust in vinden, is ergens tastbaar voorhanden op onze planeet. Woestijn: een oase van rust.

Ik heb de kans gekregen en genomen om een week met bedoeïenen door de Sinaï woestijn heen te trekken. Een tijd om in alle stilte de kracht van de natuur te ervaren. Al wiegend op de kameel trok het landschap aan mij voorbij en met het landschap ook allerlei gedachten.

Tot het moment dat ik één werd met stilte en rust. Op dat moment liep mijn kameel precies het ritme waarin ik tot volledige rust kon komen. Net zoals de trance vormen die Djembee trommelaars kunnen bereiken door het spelen van bepaalde ritmes.

Het gevoel te ervaren dat alles in eenheid is. Dat tijd en ruimte er niet meer toe doen. Dat alleen het zijn nog telt. Gedragen door de cadans van het leven. Precies op lijn met mijn eigen ritme. Daar waar de trigger ligt naar zijn. Los van doen en denken. Daar waar de kern van ons bestaan wordt geraakt. Daar waar woorden ophouden te bestaan…

Waarom ik dit deel? Omdat velen van ons op zoek zijn naar rust en ik dit heb mogen ervaren en ik de kans heb deze ervaring te delen en te leren aan jou.

Je hoeft niet op een kameel te zitten om de rust in je leven te vinden. Zoals ik hierboven al schreef zijn wij zeer goed in staat om door middel van visualisatie en meditatie onze eigen wereld te creëren. Sterker nog: uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de hersenen geen verschil maken tussen iets dat werkelijk is gezien of dat in meditatie is gevisualiseerd. Het enige dat hiervoor nodig is, is een goede begeleiding in de meditatie.

Luisteren naar jezelf en vinden van rustmomenten zijn onontbeerlijk in ons bestaan. We zijn alleen een beetje vergeten hoe het werkt. Meditatie is iets dat je elk moment kunt toepassen. Een reisje naar Egypte om op een kameel te rijden is iets complexer. Het één sluit het ander natuurlijk niet uit, maar de kracht van meditatie wordt door ons westerlingen flink onderschat.

Zoek de cadans van je leven en go with the flow. Wie weet ligt jou cadans wel veel lager dan het ritme van alledag. Nu is de tijd om te veranderen…

We gaan weer naar buiten…

Het is zomer! Iedereen is vrolijker. De avonden worden langer en we hebben meer zin.. Het lijkt wel of we minder met onszelf bezig gaan. We richten ons meer naar buiten; we zijn meer buiten. Vakantietijd!

We laten ons meer meeslepen door ons gevoel; ons positieve gevoel welteverstaan. Zo is er overal een tijd voor: hoe donkerder hoe meer we naar binnen keren en hoe lichter hoe meer we naar buiten keren.

Het is ook een tijd waar we minder hulp van anderen nodig hebben. We trekken onszelf weer meer in balans. Kamperen, zee, vrijheid en zon: aarde, water, lucht en vuur, de ultieme elementen van het leven. Alles komt bij elkaar. De één heeft meer behoefte aan aarde, de ander aan lucht, water of vuur.

Niet voor niets dat alle elementen ons iets vertellen over hoe wij zijn. En hoe wij onszelf kunnen helen. Ervaar voor jezelf waar je het meeste behoefte aan hebt.

Zo staat aarde voor gronden, stevigheid, veiligheid, materie, geld en zekerheid. Lekker om je dan op te laden in de natuur, veel lopen of juist liggen op het strand. Direct contact met de aarde heelt de behoefte in je systeem. Als je er niet over nadenkt, zie je vanzelf hoe het bij jou werkt..

Water staat voor emotie, voor wie je bent, seksualiteit en man-vrouw zijn. Je lijf bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Door veel in en bij water te zijn, breng je heling aan op die stukken waar je de meeste behoefte aan hebt. Kijk maar eens naar jezelf: gedraag je je anders op vakantie?

Lucht gaat over ideeën, denken en weten. Wegdromen in een hangmat en staren in het niets. Ontwikkelen van ideeën en nadenken over moeilijke kwesties. Allemaal uitwerkingen van lucht.

In vuur zit spontane uiting van gevoelens, moed, ondernemerszin en intensief beleven. Lekker doen waar je zin in hebt. In beweging komen en enthousiast zijn over alles. Overal zijn uitdagen en kansen. Ongecompliceerd en met gevoel.

De heling zit in het element waar je naar toe trekt. Dit element is dan niet in balans met jezelf. Door te ervaren, je ervan bewust te zijn, breng je dat element in jezelf weer in balans.

Zo kom je weer fris en vol energie weer terug op de plek waar je vandaan was vertrokken. Weer klaar voor nieuwe uitdagingen!
Prettige vakantie!

Bewust koffiezetten

Wel eens nagedacht welke handelingen je verricht om koffie te zetten? Probeer het maar eens te vertellen aan iemand. Die ander voert dan uit wat jij zegt. Je zult dan ontdekken dat je best wat stappen overslaat… Niet dat je het niet weet (je kunt tenslotte koffiezetten), maar je bent je niet meer bewust van al je handelingen en gedachten. Je zet (bijna) onbewust bekwaam koffie.

Als je nou eens onbewust onbekwaam bent in koffie zetten, dan weet je niet eens wat koffiezetten is. Je mist het ook niet totdat er een moment komt in je leven waarin je wordt geconfronteerd met koffie. En dat je bewust wordt dat het goed voor je is om koffie te kunnen zetten.

Je bent je op dat moment het meest bewust van een nieuw bewustzijn: Ik wil koffie! Je gaat op zoek naar mensen die je kunnen leren hoe je koffie kunt zetten. In dit proces programmeer je jezelf om koffie te zetten. Je kopieert de handelingen en gedachten van de ander en na een aantal sessies beheers je het koffiezetten. Hoera! Je bent inmiddels bewust en bekwaam. Tijd voor diploma!

Na een aantal keren koffiezetten ga je steeds meer op je eigen manier te werk. Als hetgeen je hebt geleerd niet goed bij je past, verander je langzaam de regels in een voor jou beter passend proces van koffiezetten. Het gaat niet meer om de handelingen te kopiëren zoals je het hebt geleerd, maar pas je de algemene regels toe aangevuld met je eigen ideeën. Je wordt meester in koffiezetten! Je hebt iets eigens toegevoegd. Je bent onbewust bekwaam geworden.

Als jouw manier van koffiezetten uniek is, dan zullen mensen naar je toekomen met de vraag hoe je dat nou doet. Dan wordt het tijd om anderen te leren: De ander bewust te maken van het proces. Je hebt een vonk laten overspringen.

Zo durf je uiteindelijk ook andere soorten koffie te zetten om zo te ontdekken wat voor jou de lekkerste koffie is! En kan je genieten van het leven.

De kunst van het koffiezetten zit uiteindelijk niet in het proces, maar in de eerste bewustwording van koffie. Hierin zit het hele proces voor jou opgesloten. Ga er voor! Sta open voor alle nieuwe prikkels om je heen. Leef meer bewust in het hier en nu. Dit is het moment van ontdekken!

We zijn zo moe…

Weet je wat vermoeiend is? Het voortdurend vechten tegen de bierkaai… Je hele leven de wortel achterna rennen die je voortdurend wordt voorgehouden. Heb je je ooit wel eens omgedraaid? En bekeken wie die wortel nou eigenlijk vasthoud? Misschien weet je het antwoord wel, maar durf je dit eigenlijk niet te veranderen.

Het leven achter de wortel, is een voortdurend najagen van iets ongrijpbaars. Uiteindelijk wordt degene die de wortel voorhoudt er beter van. Die heeft tenslotte iemand gevonden die bereid was om zijn kar te trekken. Ondertussen ben jij degene die voortraast in de hoop de wortel te pakken te krijgen.

Door al dit gejakker zijn we wel vergeten wat er op onze weg komt. Door gefixeerd te zijn op de wortel, zien we de rest van de wereld niet meer. Sterker nog: We hebben van het middel ‘wortel’ een doel gemaakt. Maar niet ons eigen doel! Dit is het ongrijpbare doel van anderen die ons voortdurend in beweging houden in richtingen die niet de onze zijn.

Daar word je heel moe van!

Zo moe dat je in de stress schiet om de wortel te bereiken, of nog erger: Je raakt overspannen en burn-out.

Misschien is vandaag wel de dag om eens na te denken over je eigen voorgehouden wortels. Zijn ze eigenlijk wel van jou? Zo niet, waarom loop je daar dan achteraan. Eigenlijk weet je allang dat je jouw doelen niet kan bereiken door voortdurend anderen te plezieren met de kar te trekken in hun richting.

Misschien is het vandaag wel de dag om los te laten van alles wat jou in de weg zit om je eigen doelen en wensen te bereiken. Je raakt zo langzamerhand uitgeput om anderen te plezieren. Zo heb je nooit energie genoeg om datgene te doen wat jij nou eigenlijk wilt…

Het herkennen van de vastzittende patronen in het ‘wortel jagen’ valt niet mee. Maar als je écht bereid bent je eigen wensen te realiseren, zal je merken dat je minder gestrest bent en vrijer in het leven staat. Er zijn altijd mensen die bereid zijn jou mee te helpen op je pad. Je hoeft er alleen maar voor open te staan!

Wetenschap wordt zweverig…

Dat wetenschappers vage uitspraken doen, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Hoe vaak komt het niet voor dat als een wetenschapper een betoog houdt en dat we er niets van begrijpen: Gezwam in de ruimte… maar, hij is wetenschapper, heeft het bewezen en heeft dus altijd gelijk.

Politici en andere machthebbers verschuilen zich achter wetenschappelijke bewijzen. Proberen zelfs allang beproefde en wetenschappelijk bewezen geneeswijzen opnieuw van de kaart te krijgen met andere bewijzen. Deze week stond bijvoorbeeld de homeopathie weer in een kwaad daglicht. Welke angst zit daar nou achter? Het verliezen van macht?

In de kwantumfysica is allang aangetoond dat zeer kleine energiedeeltjes op willekeurige momenten opdoemen en verdwijnen in het niets én dat een zelfde deeltje op twee verschillende plaatsen tegelijk kan zijn. Daarbij bewegen de deeltjes volgens de patronen en gedachten van de waarnemer. Aangezien alles uit energie bestaat, betekent dat dan ook dat alle materie te vervormen is door de waarnemer. Einstein, een van die omstreden wetenschappers is begonnen met het onderzoeken hiervan. Hij ontdekte de relativiteitstheorie, de grondlegger van de kwantumfysica. Volgens de ‘oude’ natuurwetenschappelijke wetten is deze theorie onmogelijk en wordt zelfs uitgesloten van elke natuurkundige berekening.

Wat wil dit alles zeggen: De wereld is geen statisch gegeven waarin wij mensen afhankelijk zijn van de wetten gesteld door de materie, maar dat wij, als waarnemer, de wereld creëren (de materie vervormen) met onze gedachten en dat alles aan een voortdurende verandering onderhevig is.

Dit uitgangspunt geeft aan dat wetenschap heeft aangetoond dat wij mensen in staat zijn onze eigen wereld te creëren. Onze eigen illusie. Wij nemen de wereld waar door onze zintuigen, met onze beperkingen en onze patronen. We leven daardoor dus in ons zelf gecreëerde illusie.

Zie daar het verband met de esoterie. Die gaat er al eeuwen vanuit dat jij de enige bent die jouw wereld (illusie) kan veranderen (vervormen) met je gedachten. Wil je dan ook vrijer en makkelijker in het leven te staan, dan is het aan te bevelen je te ontdoen van alle beperkende elementen in je waarneming. Zo creëer je dagelijks jouw eigen wereld.

De enige beperking, is de beperking van je eigen denken. Door jezelf bewust te maken van alle beperking én het loslaten daarvan is een levensopdracht voor iedereen. Door goed te luisteren naar je eigen lichaam, de ander te zien als een spiegel van jezelf én je de bereidheid hebt tot verandering, Leef je uiteindelijk je eigen Wens.

Gelukkig zijn er mensen die bereid zijn anderen (en zichzelf) hierbij te helpen.

Vrijheid

Als we vrijheid zo belangrijk vinden in ons leven, hoe komt het dan dat we onszelf steeds meer beperken? Er is één simpel antwoord, maar een o zo lange weg terug: Angst.

Kijk naar de laatste aanslagen en dreigingen in de wereld. Het enige doel van terreur is zaaien van Angst. En wat gebeurt er dan? We zoeken naar een krachtig persoon of groep waarbij we onszelf veilig gaan voelen. Volledig gemanipuleerd. We zijn zelfs bereid een stuk van onze vrijheid in te leveren.

Zo kwam een man bij mij in de praktijk. 32 jaar, gestuurd door zijn vrouw (mijn vrouw zegt dat jij me wel kunt helpen), moe, toe aan vakantie (46 vakantiedagen, maar kan nog niet weg door de drukte) en gaat zitten met een zucht.

‘koffie?’, vraag ik, ‘Graag, maar uh, je doet toch geen voodoo en andere enge dingen hè? Mijn vrouw d’r hoofdpijn is zo goed als weg, maar voor mij niks geen zweverig gedoe hoor. Ik heb al jaren last van mijn maag en Rennies helpen ook…’

Als ik vraag of hij er zelf in geloofd dat ik hem kan helpen, botst hij tegen zijn eerste angst aan en weet eigenlijk geen antwoord. ‘Leuk hoor’, zeg ik ‘als je er zelf al niet in geloofd, wie geloofd er dan wel in? Denk je dat ik er dan nog in geloof?’

Daar moest hij wel even over nadenken. Na de koffie maak ik een scan met de NLS-Essence. Tijdens de scan voel ik dat hij het spannend vindt en leg uit wat we zien op het scherm. Het is tenslotte zijn feestje…

In de analyse benoem zijn dominante vader en opa stukken. Hij knikt wat ongelooflijk. ‘Als je niet werkt, dan zal je niet eten’ en ‘Ik bepaal wat hier te zeggen valt.’ Ik merk een herkenning en voel het verdriet dat hierop vast zit. Ik zie specifieke teksten in het beeld dat geef aan dat religie een belangrijke plaats heeft bij ouders en voorouders. Hij slikt en knikt. Ik zeg: ‘Je hebt een heleboel dingen niet kunnen doen omdat je van je ouders de kerk hoog in het vaandel moest houden. Altijd maar presteren en moeten doen wat anderen van je wilde…’

Hij breekt en begint te huilen, schrikt van zichzelf en corrigeert zich. Ik zeg dat het ok is en dat je daar best verdrietig over mag zijn. Al schokkend en huilend verteld hij zijn verhaal.

Zijn maagpijn is verdwenen, en oja, ik mocht niemand vertellen dat hij had gehuild en wat ik had gedaan, want dat zweverige gedoe vindt hij toch niks…